Tillgänglighet

Tillgänglighet för folktandvarden.se

Folktandvården står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur folktandvarden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folktandvarden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta oss på följande sätt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Lämna synpunkter till myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt syn

  • Viss text på sidan förstoras inte vid förstoring av enbart text genom inställning i webbläsaren, WCAG 1.4.5 (AA).
  • Vid användning av skärmläsare på mobil blir fokusordningen fel när huvudmenyn är expanderad. Efter att användaren tabbat sig igenom listan med länkar i menyn hamnar nästa fokus utanför den expanderade ytan istället för på stängknappen, WCAG 2.4.3 (A).

Problem vid användning med rörelsehinder

  • Vid användning av skärmläsare på mobil blir fokusordningen fel när huvudmenyn är expanderad. Efter att användaren tabbat sig igenom listan med länkar i menyn hamnar nästa fokus utanför den expanderade ytan istället för på stängknappen, WCAG 2.4.3 (A).

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2020.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 25 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 28 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.