Tillgänglighet

Tillgänglighet för folktandvarden.se

Folktandvården står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur folktandvarden.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Tidigare kända fel är åtgärdade. Upptäcker du brister ber vi dig att kontakta oss så vi får möjligheta att åtgärda dessa.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från folktandvarden.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta oss på följande sätt

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Lämna synpunkter till myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Senaste bedömningen gjordes den 4 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 28 maj 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 oktober 2020.