Arbeta hos Folktandvården

Skapa din framtid med Folktandvården

Introduktionsprogram

Hos Folktandvården får du en bra introduktion till yrket och till arbetsplatsen. Introduktionen innebär att du successivt växer in i din nya yrkesroll och på ett bra sätt får kännedom om organisationen och kliniken.

Alla nyanställda erbjuds någon form av introduktion och vid behov också handledning. Är du en nyutexaminerad tandläkare eller tandhygienist erbjuds du att delta i ett mer omfattande introduktionsprogram. Programmets längd och innehåll kan variera beroende på vilket län du väljer att börja arbeta i.

De flesta län har föreläsningar med olika teman medan andra också erbjuder mer fördjupad kunskap i form av auskultation vid specialist- och sjukhustandvård. På kliniken kan du få tillgång till en personlig handledare som vid behov kan hjälpa och stötta dig.

Moderna arbetssätt

Genom att alla folktandvårdsorganisationer i alla regioner samarbetar tätt har vi en hög utvecklingstakt i hur vi arbetar. Exempelvis arbetar vissa kliniker med så kallad Teamtandvård. Det innebär ett nära samarbete mellan yrkeskategorierna med patienten i centrum och gör att teamets kompetens utnyttjas maximalt vilket också optimerar omhändertagandet av patienten.

Möjlighet till karriär

Hos Folktandvården skapar du din egen karriär. Vi erbjuder våra anställda goda utvecklings- och karriärmöjligheter genom utbildning, forskning och kliniskt arbete tillsammans med erfarna kollegor.