Regelverk och överflyttning

Regelverket omfattar omhändertagande och ersättning när patient med frisktandvårdsavtal önskar flytta sin revisionsbehandling till annan folktandvårdsorganisation inom Sverige.

Regelverk för flytt av frisktandvårdsavtal

Regelverk för överflyttning av frisktandvårdsavtal mellan landsting

Överflytt av frisktandvårdsavtal inom Folktandvården Sverige

Överflyttningsblankett januari 2023

Adresser

Här finns adresser dit överflyttningsblanketten ska skickas