Ramdokument tandvård för seniorer

Sveriges Folktandvårdsförening har tagit fram ett Ramdokument för Äldretandvård.

Broschyr Äldretandvård

Klinikrutin för att förhindra förlorad tandvårdskontakt