Två flickor som har sin tandläkaren på Folktandvården håller om varandra och skrattar.

Om Folktandvården

Vi hjälper dig att ta hand om din munhälsa

Hur dina tänder och din mun mår är avgörande för din hälsa. Var du än befinner dig i livet har vi möjlighet att hjälpa dig med att sköta din munhygien och dina tänder.

Folktandvården – Sveriges största Folkhälsoaktör

1938 infördes Folktandvården, i första hand för barnen. Arbetet utvecklades sedan i etapper och nya yrkesgrupper tillkom, framförallt tandhygienisterna på sextiotalet.

I Sverige finns idag en folktandvårdsorganisation i varje region, totalt 21 stycken. Tillsammans hjälper vi majoriteten av alla barn i landet och nästan hälften av alla vuxna att förebygga och främja en god munhälsa.

Genom att vi finns i hela landet och arbetar förebyggande med nästan alla Sveriges barn är vi en folkhälsoaktör.

Förebyggande tandvård viktigt

Förebyggande tandvård för barn och unga är den viktigaste uppgiften Folktandvården. I över 30 år har Folktandvården gett barn och ungdomar regelbunden och fri tandvård. Därför har svenska barn en mycket god tandhälsa. Sex av tio 12-åringar hade aldrig haft ett enda hål i sina tänder år 2000.

Även de flesta vuxna i Sverige har en bra tandhälsa. Dubbelt så många människor mellan 75 och 84 år har till exempel kvar sina egna tänder jämfört med för tjugo år sedan.

Specialisttandvård

Folktandvården ansvarar också för specialisttandvården. Där behandlar specialisttandläkare mer komplicerade tandproblem. Det handlar om till exempel tandreglering, tandkirurgi, tand- och munsjukdomar samt tandskador.

Regler och rättigheter

Tandvården regleras genom lagar och regeringsförordningar, bland annat genom Tandvårdslagen (1985:125). Därtill normerar Socialstyrelsen tandvården genom föreskrifter och allmänna råd. Tandvården är en del av hälso- och sjukvården och därför gäller flertalet av hälso- och sjukvårdens lagar även på tandvårdens område.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som beslutar om vilka behandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet för tandvård. TLV bestämmer även om referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

Det finns också ett antal principiellt viktiga författningar för tandvården från bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.