Om du är missnöjd

Är du inte nöjd med din tandvård som du fått ska du i första hand vända dig till den som utfört vården. Om ni inte kan komma överens ska du gå vidare med dina synpunkter till klinikchef eller verksamhetschef eller i nästa steg tandvårdsdirektören i din region.

Inom varje region finns en patientnämnd kallas även förtroendenämnd som du kan kontakta.

Om du anser dig felbehandlad kan du också vända dig till IVO – Inspektionen för vård och omsorg.

Länkar

1177
Om man inte är nöjd med tandvården

IVO – Inspektionen för vård och omsorg
Klaga på vården