Kvinnlig patient hos Folktandvården som skrattar.

Frisktandvård

Det här är en allmän beskrivning av Frisktandvård. För mer detaljerad information om vad Frisktandvård innebär för dig hänvisar vi till Folktandvården i din region.

Vad är Frisktandvård?

Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. Programmet omfattar både egenvård, förebyggande vård och behandling.

Vad ingår i Frisktandvård?

  • Regelbundna undersökningar och förebyggande tandvård.
  • Ett eget friskvårdprogram med råd om hur du kan förbättra din munhälsa.
  • Full koll på dina tandvårdskostnader och slipper oförutsedda utgifter.
  • Akuttandvård inom Folktandvården i hela Sverige.
  • Möjlighet att ta med ditt avtal vid flytt inom Folktandvården i hela Sverige.
  • Ett suveränt serviceavtal och en trygghet för både dig och din mun.

I Frisktandvården ingår inte kostnader för tandreglering eller estetisk tandvård, där gäller reglerna för ersättningsberättigande tandvård.

Hur tecknar jag Frisktandvård?

När du ska teckna ett Frisktandvårdsavtal gör din tandläkare eller tandhygienist först en noggrann undersökning av din munhälsa. Utifrån den riskbedömningen tar de fram ett personligt vårdprogram anpassat efter dina tandvårdsbehov och bestämmer vilken avgiftsklass du tillhör.

Vad kostar Frisktandvård?

Avgiftsklassen motsvarar din risk att utveckla sjukdom i munnen och bestämmer priset på din Frisktandvård. Ju högre risk att utveckla sjukdomar – desto högre avgiftsklass. Priserna på avgiftsklasserna bestäms politiskt av ditt landsting eller region.

Du kan välja att betala för din Frisktandvård per månad, år eller för hela avtalsperioden, men reglerna för detta kan skilja sig åt mellan olika regioner.

Avtalsperiod

Avtalsperioden är tre år och därefter kan du få erbjudande om att förlänga ditt avtal. Vilken avgiftsklass du hamnar i då beror mycket på hur du har tagit hand om dina tänder under avtalsperioden.

Överflyttning av frisktandvårdsavtal

Som Frisktandvårdskund kan du ta med dig ditt frisktandvårdsavtal om du skulle flytta till en annan region. Du informerar bara din befintliga klinik som då ordnar med överflyttningen. Om du inte har något specifikt önskemål skickar de en överflyttningsblankett till kliniken som ligger närmast din nya adress.