Överflyttningsadresser Frisktandvård

Här kan du som arbetar inom Folktandvården hitta överflyttningsadresser för Frisktandvård till respektive region.

Folktandvården Blekinge
Region Blekinge
Folktandvårdens stab
371 81 Karlskrona

Kontaktpersoner
Anna-Lena Karlsson
Telefon: 0457-73 15 14

Ing-Marie Åkesson Blomberg
Telefon: 0457-73 15 16

Support Frisktandvård

Folktandvården Dalarna

Folktandvårdens kansli
Bergsskolegränd 8A
791 30 Falun

Support Frisktandvård

Folktandvården Gotland
MIT
Visby lasarett
621 84 Visby

Kontaktpersoner
Marie Andersson
Telefon: 0498-20 35 73

Helen Hultnäs
Telefon: 0498-26 99 03

Folktandvården Gävleborg
Folktandvården Gävleborg AB
Box 581
801 87 Gävle

Kontaktpersoner
Gun Britt Alneroth och Janet Östlund
Telefon: 026-15 78 56

Support Frisktandvård

Folktandvården Halland
Folktandvården Halland
Region Halland
Utveckling & Stöd Folktandvården Halland
Skansgatan 1 C
302 46 Halmstad

Kontakt:
Frisktandvårdssupporten
035-134329

Support Frisktandvård

Folktandvården Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen
Folktandvårdens kansli
Box 654
831 27 Östersund

Kontaktperson
Marianne Knutsson
Telefon: 063-14 76 11

Support Frisktandvård

Folktandvården Jönköping
Folktandvårdens kansli
Box 1030
551 11 Jönköping

Kontakt
Frisktandvårdssupporten
Telefon: 010-242 99 75

Support Frisktandvård

Folktandvården Kalmar län
Folktandvårdens kansli
Box 601
391 26 Kalmar

Kontaktperson
Hilda Eriksson
Telefon: 0480-842 06

Johanna Magnusson
Telefon: 0480-848 56

Support Frisktandvård

Folktandvården Kronoberg
Folktandvårdens kansli
Klostergatan 16B, plan 3
352 31 Växjö

Kontaktperson
Liselotte Svensson
Telefon: 0470-58 88 97

Support Frisktandvård

Folktandvården Norrbotten
Division Folktandvården
971 89 Luleå

Kontaktpersoner
Eva-Britt Sundgren
Telefon: 0920-28 42 81

Magdalena Persson
Telefon: 0920-28 41 94

Telefon: 0920-28 40 05

Support Frisktandvård

Folktandvården Skåne
Folktandvården Skåne AB
Sockerkokaregatan 15
222 36 Lund

Kontaktpersoner
Margaretha Totah Röstberg
Telefon: 072 4670656
Mejl: Margaretha.totah-rostberg@folktandvardenskane.se

Therese Randau
Telefon: 072 4670655
Mejl: Therese.Randau@folktandvardenskane.se

Folktandvården Stockholm
Folktandvården Stockholms län AB
Box 6420
113 82 Stockholm

Kontaktpersoner
Lawin Bestun
överflyttningar
Telefon: 08-12316665

Ljiljana Basic
ekonomi
Telefon: 08-12316639

Linda Ghebremariam
Telefon: 08-12316684

Support Frisktandvård

Folktandvården Sörmland
Folktandvården Sörmland AB
Brunnsgatan 40
611 32 Nyköping

Kontaktpersoner
Marie-Anne Ohlén, Katarina Anklev Karlsson och Sara Keyser
Telefon: 0155-24 76 00

Support Frisktandvård

Folktandvården Uppsala
Folktandvårdens Ledningskontor
Frisktandvården
751 85 Uppsala

Kontaktpersoner
Frida Lundvall, Mahel Isotalus, Carina Lindström och Helene Lindroth
Telefon: 018-611 65 00

Support Frisktandvård

Folktandvården Värmland
Folktandvården
Lagergrens gata 7A
652 14 Karlstad

Telefon: 010-831 96 33

Support Frisktandvård

Folktandvården Västerbotten
Folktandvårdens stab
Köksvägen 11
901 89 Umeå

Kontaktperson
Cecilia Eriksson
Telefon: 072-525 11 86

Support Frisktandvård

Folktandvården Västernorrland
Region Västernorrland
Folktandvårdens kansli
871 85 Härnösand

Kontaktpersoner
Caroline Lindholm
Telefon: 073-029 86 95

Lena Lundgren Häggqvist
Telefon: 073-152 45 83

Support Frisktandvård

Folktandvården Västmanland
Folktandvården Västmanland AB
IT support
Box 1185
721 29 Västerås

Kontaktperson
Nina Östlund
Telefon: 021-17 46 11

Support Frisktandvård

Folktandvården Västra Götaland
Folktandvården Västra Götaland
Administrationen
405 44 Göteborg

Kontakperson
Elisabeth Jorkby
Telefon: 010-441 70 95

Support Frisktandvård

Folktandvården Örebro län
Folktandvården Vårdsystem
Box 1613
701 16 Örebro

Kontaktperson
Agnetha Collin
Telefon: 070-392 80 10

Support Frisktandvård

Folktandvården i Östergötland
Region Östergötland
Folktandvården Stab
581 85 Linköping

Kontakpersoner
Therese Bock
Telefon: 010-103 02 87

Support Frisktandvård