Faktureringsadresser Frisktandvård

Här kan du som arbetar inom Folktandvården hitta faktureringsadresser för Frisktandvård för respektive region.

Folktandvården Blekinge
Region Blekinge
Box 158
371 22 Karlskrona
(Referensnummer 1447 3012 ska anges på fakturan)

Folktandvården Dalarna
Region Dalarna
Box 398 RD1010
737 26 Fagersta
Elektronisk faktura:
landstinget_dalarna@xerox-dtps.se
Tar helst emot fakturor via nätverket PEPPOL och de format vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3.0. Vårt PEPPOL-id är 0007:2321000180.
Vi kan även ta emot Svefakturor, vår GLN-kod är 7381037300008 och vårt organisationsnummer 232100-0180.

Folktandvården Gotland
Region Gotland
Box 1341
621 24 Visby
(Ansvarig kliniks ZZ-nr anges i faktureringsadressen)
ZZ5083 Mun- och Käkcentrum
ZZ5089 Ftv Wisby
ZZ5090 Ftv Hemse
ZZ5095 Ftv Roma
ZZ5096 Ftv Slite

Folktandvården Gävleborg
Folktandvården Gävleborg AB
XX1784
FE987321
737 83 Fagersta
Referens: Beställarens kostnadsställe. Begär alltid referensnr som ska finnas med i huvudet på fakturan.
Mailfakturor: Om ni som leverantör vill skicka faktura via e-post i pdf-format görs det med ovanstående fakturaadress och enl referens som ska framgå på e-postfakturan till: invoices-fe987321-1784@vismabpo.se (en faktura per pdf)

Folktandvården Halland
Ref. nr ZZJKN120
Region Halland
Box 310
737 26 Fagersta

Folktandvården Jämtland
Region Jämtland Härjedalen
Box 910
831 29 Östersund
Referensnummer: 200100
(Ange om möjligt i specifikationen vilken klinik i Jämtland som patienten tillhör)

Folktandvården Jönköping
Region Jönköpings län
Fakturaenheten / Folktandvården
Box 1024
551 11 Jönköping
(Märk fakturan med den folktandvårdsklinik i Jönköpings län som har tecknat avtalet med patienten.)

Folktandvården Kalmar län
Region Kalmar län
Fakturascanning 5500012
Box 601
391 26 Kalmar

Folktandvården Kronoberg
Region Kronoberg
Scanningcentralen
Box 1207
351 12 Växjö
Ange ref.nr 0401-xxx på fakturan.

Folktandvården Norrbotten
Region Norrbotten
Box 4
961 21 Boden
(Ansvarig klinik i Norrbotten anges i fakturan)

Folktandvården Skåne
Folktandvården Skåne AB
Klinik:
Er ref. 111116 GSF
Kundservice/Frisktandvård
205 01 Malmö

Folktandvården Stockholm
Folktandvården Stockholms län AB
Box 38206
100 64 Stockholm
Referensnummer ”REF: FTV8201″ska anges på fakturan.

Folktandvården Sörmland
Folktandvården Sörmland AB
500005000
Box 543
611 10 Nyköping

Folktandvården Uppsala
Folktandvården FE72
refnr: TV3150001
Box 6363
751 35 Uppsala

Folktandvården Värmland
Region Värmland
Beställarid 5991004
Box 5081
650 05 Karlstad

Folktandvården Västerbotten
Västerbottens läns landsting
Folktandvården
Referenskod
FE 5102
838 77 Frösön
(Klinikens referenskod finns på överflyttningsblanketten).

Folktandvården Västernorrland
Region Västernorrland
Leverantörsfakturor
Referens klinik:
Box 310
881 27 Sollefteå
(Ange ansvarig klinik i Västernorrland)

Folktandvården Västmanland
Folktandvården Västmanland AB
Leverantörsfakturor
Box 1050
72127 Västerås

Folktandvården Västra Götaland
Folktandvården Västra Götaland
Fe 018
405 83 Göteborg
Beställarid 7530001

Folktandvården Örebro län
Region Örebro län
Fakturaservice
Ref 100-AC0004
Box 1500
701 15 Örebro

Folktandvården i Östergötland
Region Östergötland
Scanningenheten 54100114
581 85 Linköping
(Ansvarig klinik i Östergötland anges i fakturan)