Folktandvården under covid-19

I samband med Coronapandemin har Folktandvården hela tiden strävat efter att ge en trygg och patientsäker tandvård till sina patienter i hela Sverige. I flera regioner har Folktandvården gjort utlån av skyddsmaterial och personal till sjukvården. Folktandvården värnar sina patienter i riskgrupper och tar stor hänsyn till myndigheternas riktlinjer.
Lokal information hittar du under respektive region