Folktandvården

– Sveriges största Folkhälsoaktör

Folktandvården finns i Sveriges alla regioner, totalt 21 stycken. Vi hjälper majoriteten av alla barn i landet och nästan hälften av alla vuxna att förebygga och främja en god munhälsa. Välkommen till oss på Folktandvården!

Hitta din region och klinik

Folktandvården Sverige: Dags att behoven styr tandvården

1 mars presenterades utredningen om en jämlik tandhälsa. Folktandvården Sverige ser två reformer som särskilt viktiga att genomföra.

Folktandvården Sverige: Dags att behoven styr tandvården

Folktandvården under covid-19

Folktandvården värnar om att ge dig en trygg och säker tandvård under pågående coronapandemi. Vi tar stor hänsyn till myndigheternas riktlinjer i arbetet att minska smittspridningen.

Folktandvården under covid-19

Rocka munnen

Rocka munnen är mobilspelet för barn som underlättar föräldrars vardag och förbättrar barns tandhälsa. Med Rocka munnen blir tandborstningen den roligaste stunden på dagen.

Rocka munnen

Relaterade sidor